NAWOZY

Prawidłowy wzrost i rozwój Twoich upraw oraz wysokość i jakość plonowania są wysoce uzależnione od nawożenia. Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby pokarmowe upraw, przygotowaliśmy szeroką ofertę nawozów uznanych polskich i zagranicznych producentów, obejmującą nawozy:

  • Azotowe
  • Bezchlorkowe
  • Fosforowe
  • Płynne nawozy azotowe RSM
  • Potasowe
  • Wapniowe
  • Wieloskładnikowe
  • Płynne nawozy azotowe RSM


Racjonalizacja nawożenia nie jest możliwa bez odniesienia się do zasobności gleby. W celu optymalizacji nawożenia i jego kosztów oferujemy usługę analizy gleby. Wyniki przekażemy Ci już po kilku dniach wraz z zaleceniami nawozowymi.