Chwytak bel

Chwytaki bel ułatwiają transport oraz magazynowanie bel słomy, siana, sianokiszonki itp.