REZONATOR

Hotfog Resonator RLVM (Resonator Low Volume Mist) został specjalnie opracowany do gorącego rozpylania inhibitorów drobnoustrojów (olejów aromatycznych) w przemyśle ziemniaczanym. Urządzenie to zapewnia optymalną atomizację i równomierne rozprowadzenie w przestrzeni magazynowej.

Specyfikacja rezonatora RLVM A3:

Wielkość kropli zależy od ustawionej ilości cieczy na godzinę. Przy ciśnieniu roboczym 6 bar wielkość kropli wynosi od 1 do 8 mikronów (0,001 – 0,008 mm). Ze względu na bardzo drobną mgiełkę liczba kropel na jednostkę objętości jest większa, dzięki czemu lepiej otacza produkt przeznaczony do obróbki, co skutkuje większą absorpcją środka w produkcie.

Cechy rezonatora: