BADANIA LABORATORYJNE

Badanie próbek zbóż:

  • Gęstość
  • Wilgotność
  • Białko
  • Gluten
  • Liczba opadania


Badanie gleby:

  • PH
  • Azotu
  • Chlorku potasu
  • Fosforu
  • Magnezu