Dotacja na kapitał obrotowy EMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. W efekcie realizowany projekt pozwoli zapewnić płynność finansową oraz wsparcie bieżącej działalności.

Wartość projektu: 70 133.64 zł;
Wkład Funduszy Europejskich: 70 133.64 zł tj. 100% wartości projektu.