OSPRZĘT ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

Chwytak bel

Chwytaki bel ułatwiają transport oraz magazynowanie bel słomy, siana, sianokiszonki itp.

Krokodyl

Chwytak potocznie zwany krokodylem – idealny do transportu i ładowania m.in. siana, słomy, obornika, bel kiszonki oraz innych materiałów. Lekka, wytrzymała konstrukcja.
Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą.

Łyżka chwytakowa

Połączenie zalet łyżki objętościowej oraz możliwości docisku transportowanego ładunku, dodatkowo możliwość zgarniania i spulchniania ładunków jak pasze czy obornik, przez co nakładanie ładunku jest łatwiejsze oraz szybsze. Niezastąpiona w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą oraz
przy dużej ilości obornika lub innych naturalnych nawozów. Duża wysokość otwarcia chwytaka pozwala na ładowanie i przytrzymanie standardowych beli. Pomocna również w pracach ziemnych, przy ładowaniu roślin okopowych oraz
warzyw.

Łyżka objętościowa

Łyżka objętościowa to większa wersja łyżki – pozwalająca za jednym cyklem na załadunek większej ilości materiałów – głównie sypkich. Niezastąpiona w przypadku ciągników i ładowarek o większej mocy, a w przypadku ciągników o mniejszej mocy również pozwala na pracę z materiałami o niskiej wadze własnej – jak np. zboża. Standardowo łyżka wyposażona jest w lemiesz Hardox 500, co pozwala na długoletnie użytkowanie nawet w
pracach ziemnych, betonie lub asfalcie.

Łyżka standardowa

Łyżka to uniwersalne i podstawowe wyposażenie ładowaczy czołowych i ładowarek, pozwala na załadunek materiałów sypkich w rolnictwie jak zboża, nawozy, pasze, węgiel jak również drobne prace ziemne oraz budowlane. W opcji również wersje z lemieszem ze stali trudnościeralnej HARDOX.

Łyżko-krokodyl

Połączenie zalet łyżki objętościowej z możliwościami chwytaka – krokodyla, Możliwość przemieszczania i ładowania zarówno materiałów sypkich, jak większych ładunków z możliwością przytrzymania górnym chwytakiem, łyżko-krokodyl umożliwia również łatwiejsze nakładanie pasz oraz obornika oraz bezpieczniejszy transport. Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą. Wykonywane są według specyfikacji klientów w rozmiarach od 1 m do 2,5 szerokości lemiesza.

Paleciak

Paleciak (lub opcja paleciaka z kłami do snopków) to najpopularniejsze doposażenie ciągnika z ładowaczem lub ładowaczy teleskopowych, Łatwy i bezpieczny transport, ładowanie i przemieszczanie ładunków na paletach – nawozy, pasze, big-bagi, materiały budowlane, osprzęt maszyn, snopków itp.

logo_emplex